Minister's Message Minister's Message

የክቡር ሚኒስትሩ መልዕክት!

የተከበራችሁ የድረገጻችን ተጠቃሚዎች

የሰው ልጅ ህልውናና የሀገር እድገትም ከኢኖቬሽና ቴክኖሎጂ ውጭ ማሰብ የማይቻልበት ደረጃም ላይ ተደርሷል፡፡ ለአንድ ሀገር  እድገትና ሁለንተናዊ ብልጽና  የኢኖቬሽናል ቴክኖሎጂ አቅም ግንባታ የሚኖረው ሚና ከፍተኛ እንደሆነ የተረጋገጠ ሐቅ ነው፡፡ የምንገኝበት ዓለም የቴክኖሎጂ እድገት እየተፋጠነ ያለበት በመሆኑ የኢኖቬሽናዊ ቴክኖሎጂ የእድገት ሂደትን መለስ ብለን እንድነቃኝ ያስገድደናል፡፡ በቅኝታችነም ብዙ  አስደማሚ ነገሮችን እንደምንመለከት ጥርጥር የለውም፡፡

በዚህ ተለዋዋጭ የቴክኖሎጂ ዓለም በተወዳዳሪነት መዝለቅ የሚቻለው ራስን ከእውነታው ጋር አስማምቶ ተዘጋጅቶ ከተሰራ ነው፡፡  ለዚህም ነው ሀገራት የቴክኖሎጂና  ኢኖቬሽን ፖሊሲዎቻቸውንናእቅዶቻቸውን ከየነባራዊ  ሁኔታቸው ጋር አጣጥመው ለመፈጸም ያላሰለሰ ጥረት የሚያደርጉት፡፡  ይህ እውነታም በሀገራችን በተተገበረው እና በመተግበር ላይ ባለው የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ፖሊሲና ስትራቴጂ አፈጻፀም ሂደት የተረጋገጠ ነው፡፡

ከ1987 ዓ.ም ጀምሮ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፉ ውጤት ለማምጣት በተነደፉ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች  የሀገሪቱን ሁለንተናዊ ችግሮች ለመቅረፍ የሚያስችል የቴክኖሎጂ አቅም ግንባታ በመፈጸም መዋቅራዊ ለውጥ ማምጣት  እንዲቻል ጥረቶች ሲደረጉ ቆይተዋል፡፡

በሳይንስ፣ ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽ ማስፈጸሚያ ስትራቴጂ ሰነድ ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው ለማህበራዊና  ኢኮኖሚያዊ እድገት አስተዋጽኦ ሂደት የህዝቡን ኑሮ በማሻሻልና ድህነትን ማስወገድ እንዲቻል የዘርፉን ተዋናዮች ለማብቃት እየተሰራ ቆይቷል፡፡

በቴክኖሎጂ ሽግግርና ልማት፣ በሰው ሃይል ልማት፣ በማምረቻና አገልግሎት ሰጭ ተቋማት፣ በምርምር፣ በጥራት መሰረተ ልማት፣ በአዕምሮአዊ ንብረት ስርዓት፣ በቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋማትና ኢንዱስትሪ ትስስር፣ በሳይንስና ቴክኖሎጂ መረጃ፣ በአካባቢ ልማትና ጥበቃ እንድሁም ዓለም አቀፍ ትብብር ቴክኖሎጂያዊ አቅምን እና ጥራትና ምርታማነትን በማሳደግ ተወዳዳሪነትን ለማረጋገጥ የተደረጉት ጥረቶች አመላካች ናቸው፡፡

በእነዚህ ዘርፎችና ተቋማት ሃገራችን ለያዘቸው የመልማት ውጥንና የትራንስፎርሜሽን ጉዞ  የሚውል ቴክኖሎጂ ከኢንዱስትሪው ፍላጎት በመነሳት በማፈላለግ፣ በማቅረብ፣ በመቅዳትና በማላመድ ብቃቱ የተረጋገጠ የሰው ሃይል እና ተላማጅ ቴክኖሎጂን በመገንባት፣ የማቀብ እና የማሸጋገር ተግባርን እየተወጣን እንገኛለን፡፡ እነዚህንና መሰል ተግባራት በኢኖቬሽና ቴክኖሎጂ ስርዓት በመታገዝ አጠናክረን ለመቀጠል በትኩረት መስራት የሚጠበቅብን ወቅት ላይ መሆናችንን እንገነዘባለን፡፡  

የኢኖቬሽና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በቴክኖሎጂ አቅም ግንባታና ኢኖቬሽን ስርዓቱን በመምራት  ሂደት ሚናውን እንዲወጣ ለማስቻል በአዋጅ ቁጥር 1097/11 እንደገና ተቋቁሞ ጥልቀት ያላቸው ኃላፊነቶችና ተግባራት ተሰጥተውት እየተንቀሳቀሰ ይገኛል፡፡ ይህም የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ዘርፍን በማጠናከርና ወጥነት ያለው ፖሊሲና ስትራቴጂ ነድፎ በማስፈጸም ለኢኮኖሚ ልማት ያለውን ሚና በተገቢ ሁኔታ እንዲወጣ አዲስ አቅምን ይፈጥርለታል፡፡

ይህንም ማሳካት እንድንችል  የቴክኖሎጂና የምርምር ባለሙያዎች የጠራ አመለካከት እና የስራ ባህል እንዲኖራቸው በቂ ድጋፍ ማድረግ ይጠበቅብናል፡፡ ልዩ ተሰጥኦ ያላቸውን ወጣቶችና የፈጠራ ሃሳብ ያለቸውን አካላትም ለመደገፍ ያላሰለሰ ጥረት የምናደርግበትን አቅም በመፍጠር ላይ እንገኛለን፡፡  የምናደርገው ድጋፍ ያልተቆራረጠ ወቅቱን የጠበቀ እና ዘላቂነት ያለው እንዲሆን ኢኖቬተሮች፣ ቴክኖሎጂስቶችና ተመራማሪዎች ለሀገሪቱ ሁለንተናዊ እድገትና ህዳሴ ጉዞ የሚኖራቸውን ድርሻ የሚያጎላና የሚሳይ በሆነ መልኩ እንዲሆን ጥረታችንን ማጠናከር ይጠበቅብናል፡፡ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዘርፍ የስራ እድል ለመፍጠር፣ አሰራር  ለማሻሻልና የአኗኗር ዘይቤን በመቀየር ለአገራዊ ኢኮኖሚ ግንባታ የበኩላችንን ለመወጣት የኤሌክትሮኒክ አሰራር አዋጅ አውጥተን ወደ ስራ ገብተናል፡፡ የግልም ሆነ የብዙሃን አገልግሎቶች ዜጋው ባለበት ሆኖ እንዲገለገል የሚያስችሉ አሰራሮችን እየቀየስን እንገኛለን፡፡ በመሆኑም በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የቴክኖሎጂና ምርምር አቅም ግንባታ ቅድመ ዝግጅትና ትግበራ ከባለድርሻ አካላትና ከሚመለከታቸው የመንግስት መ/ቤቶች ጋር በመቀናጀት በየደረጃቸው የሚደረገውን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ፖሊሲ የማሻሻል ስራን ሰርተናል፡፡ በሁሉም የፌደራል አገልግሎት መስጫዎች የኤሌክትሮኒክ መነግስት ስርዓት በመዘርጋት ላይም እንገኛለን፡፡

ፖሊሲውን በመተግበርና አዳዲስ አሰራሮችን ተቀብለን መቀጠል እንድንችል  እንደ ሀገር ወጥ የሆነ እና ውጤታማ የቴክኖሎጂ አቅም ግንባታና ኢኖቬሽን ስርዓት ትግበራ ሂደቱ በመረጃ መደገፍ አለበት፡፡ ስለሆነም የተቋማችንን አጠቃላይ ገጽታ እና የየእለት እንቅስቃሴ ማሳወቅ እንዲቻል ይህን ድረ ገጽ  አልምተናል፡፡  ከድረ ገጻችን አስፈላጊ መረጃዎችንና ወቅታዊ ጥቆማዎችን በመውሰድ፣ በመጠቀም በማዳበርና ግብረ መልስ በመስጠት ለስራችን ስኬት የበኩላችሁን እንድትወጡ አደራ እላለሁ፡፡

አብርሐም  በላይ በርሄ (ዶ.ር )