ኢኖቬሽንና ምርምር ድጋፍ ሽልማትና እውቅና ኢኖቬሽንና ምርምር ድጋፍ ሽልማትና እውቅና

የአገሪቱን የልማት አቅጣጫ መሠረት ያደረገ አገራዊ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ምርምርና ልማት

ፕሮግራሞችን ማዘጋጀት፤ ማስፈጸም፤ በብቃት ለማስፈጸም የሚያስችል ተቋማዊ አቅም እና የሰው ኃይል ልማት ማቀድ፣ ተግባራዊነቱንም መከታተል ያስፈልጋል፡፡

 

 ለኢኖቬሽንና በምርምር የሚመጡ እና ወደ ምርትና አገልግሎት መቀየር የሚችሉትን መደገፍ፤ የድጋፍ ማእቀፎችን ማዘጋጀት፤ማጸደቅ፤ ተግባራዊ ማድረግና ወደምርትና አገልግሎቶች እንዲቀየሩ ይህ ስራ ክፍል ይሰራል፡፡

 

 ይህ የስራ ክፍል ፈጣን ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ የፈጠራ ባለሙያዎች እና ለህብረተሰቡ ዘላቂ አስተዋፅኦ ያላቸው ፍላጎቶችን በመለየት ይሸልማል፤ እዉቅና ይሰጣል፤ ያበረታታል፡፡

 

ተግባራትና ሃላፊነቶች

 

የኢኖቬሽንና ምርምር ድጋፍ ሽልማትና እዉቅና የሚከተሉት ተግባራትና ሃላፊነቶች ይኖሩታል፡

 

  • ለአገሪቱ ዕድገት አስፈላጊ የሆኑ አዳዲስ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ የትኩረት መስኮችን ይለያል፤
  • የአገሪቱን የልማት አቅጣጫ መሠረት ያደረገ አገራዊ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ምርምርና ልማት
  • ፕሮግራሞች የሚዘጋጁበትን የአሰራር ስርዓት ይዘረጋል፣ ይመራል፣ ይደግፋል፣ ይከታተላል፣
  • አዳዲስ የምትና የአገልግሎት ሞዴሎች እንዲሁም የአሰራር ስርአቶች እንዲጎለብቱና ወደገበያ እንዲገቡ ማድረግ
  • ለየት ያሉና ለሀገራዊ ኢኮኖሚያና ማህበራዊ ልማት የሚውሉ የፈጠራና የቴክኖሎጂ ባሌቤት
  • ተቋማትንና ግለሰቦችን ይለያል፤ እዉቅና ይሰጣል፤ ይሸልማል፣ ያበረታታል፡፡
  • የሃገር በቀል ዕውቀቶች በቴክኖሎጂ እንዲለሙና ለሀገራዊ የኢኖቬሽን ልማት አስተዋትፆ እንዲያደርጉ ስርዓት መዘርጋት፣ ማስተባበርና መደገፍ።
  • የሙያ ማህበራትንና አካዳሚዎችን ይደግፋል፤ ያበረታታል